Specialistai

Spec. pedagogė, vyr. logopedė Ilona Vielavičienė, 106 kab.

Darbo grafikas

Vyr. logopedė Aurelija Vaškienė, 204 kab.

Darbo grafikas

Psichologė Justina Davolytė, 201a kab.

Darbo grafikas

Visuomenės sveikatos specialistė Sigita Atienė, 110 kab.

Darbo grafikas

Socialinė pedagogė Giedrė Kisielė, 110 kab.

Darbo grafikas

Bibliotekininkė Valentina Užmiškienė, 119 kab.

Darbo grafikas