Mokytojai

Pradinių klasių mokytojos

Klasė Mokytoja Kabinetas
Ia Audra Daškevič 116
Ib Viktorija Kaziukonytė 206
Ic Lina Kasperavičienė 108
Id Jurgita Mickevičienė 116a
IIa Ingrida Rimkuvienė 201
IIb Danguolė Giriūnienė 120
IIc Jolita Petkevičienė 117
IId Agnė Petraitienė 108a
IIIa Birutė Lašinskienė 118
IIIb Regina Saulėnienė 105
IIIc Aurelija Vaškienė 204
IIId Gabija Baravickaitė 205
IVa Ingrida Nausėdienė 203
IVb Jūratė Babickienė 107
IVc Ieva Karvelytė 202
IVd Gintarė Umbrasaitė 107a

Dalykų mokytojai

Anglų k. vyr. mokytoja Inga Linartienė
Anglų k. vyr. mokytoja Silvana Eigminienė
Anglų k. mokytoja Giedrė Kisielė
Muzikos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė
Muzikos mokytoja metodininkė Darija Juodzevičienė
Tikybos vyr. mokytoja, mokytojo padėjėja Virginija Druktenienė
Etikos mokytoja – Giedrė Zulonienė
Šokio mokytoja Sigita Rudžionytė Vaitiekienė
Mokytojo padėjėja – Rita Gribulytė
Mokytojo padėjėja – Agnė Urbaitienė
Mokytojo padėjėja – Simona Burbulytė
Mokytojo padėjėja – Vaida Matijošienė
Mokytojo padėjėja – Inga Grigaitytė
Mokytojo padėjėja – Dalia Keršienė