Mokytojai

Mokytojų kolektyvas 2017-2018

Pradinių klasių mokytojos

Klasė Mokytoja Kabinetas
Ia Audra Daškevič 116
Ib Audronė Volkovienė 206
Ic Lina Kasperavičienė 108
Id Jurgita Mickevičienė 116a
IIa Ingrida Rimkuvienė 201
IIb Danguolė Giriūnienė 120
IIc Jolita Petkevičienė 117
IId Agnė Petraitienė 108a
IIIa  Birutė Lašinskienė 118
IIIb Regina Saulėnienė 105
IIIc Aurelija Vaškienė 204
IIId Simona Griežė 205
IVa Ingrida Nausėdienė 203
IVb Jūratė Babickienė 107
IVc Toma Kriaučiūnaitė 202
IVd Gintarė Umbrasaitė 107a

Dalykų mokytojai

Anglų k. vyr. mokytoja Inga Linartienė
Anglų k. vyr. mokytoja Silvana Eigminienė
Anglų k. mokytoja Giedrė Kisielė
Muzikos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė
Muzikos mokytoja metodininkė Darija Juodzevičienė
Tikybos vyr. mokytoja, mokytojo padėjėja Virginija Druktenienė
Šokio mokytoja Sigita Rudžionytė Vaitiekienė
Mokytojo padėjėja – Rita Gribulytė
Mokytojas padėjėjas – Gediminas Plokštys
Mokytojo padėjėja – Giedrė Sasnauskienė