Mokytojai

Mokytojų kolektyvas 2017-2018

Pradinių klasių mokytojos

Klasė Mokytoja Kabinetas
Ia Ingrida Rimkuvienė 201
Ib Danguolė Giriūnienė 120
Ic Jolita Petkevičienė 117
Id Agnė Petraitienė 108a
IIa Birutė Lašinskienė 118
IIb Regina Saulėnienė 105
IIc Aurelija Vaškienė 204
IId Simona Stumbraitė 205
IIIa Ingrida Nausėdienė 203
IIIb Jūratė Babickienė 107
IIIc Toma Kriaučiūnaitė 202
IIId Gintarė Umbrasaitė 107a
IVa Eva Juzefovič 116
IVb Audronė Volkovienė 206
IVc Lina Kasperavičienė 108
IVd Jurgita Mickevičienė 116a

Dalykų mokytojai

Anglų k. vyr. mokytoja Inga Linartienė
Anglų k. vyr. mokytoja Silvana Eigminienė
Anglų k. mokytoja Dalia Milašauskienė
Muzikos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė
Muzikos mokytoja metodininkė Darija Juodzevičienė
Tikybos vyr. mokytoja, mokytojo padėjėja Virginija Druktenienė
Šokio mokytoja Sigita Rudžionytė Vaitiekienė
Mokytojo padėjėja – Rita Gribulytė