Administracija

 Direktorė
Jūratė Mikulskienė
114 kabinetas

1995 metais baigė Šiaulių universiteto pradinio mokymo pedagogikos specialybę. Pedagoginio darbo stažas – nuo 1995 metų. Yra įgijusi 2 vadybinę kategoriją ir pradinių klasių vyr. mokytojo kvalifikaciją. Vadybinio darbo stažas nuo 2001 metų. Mokyklai vadovauja nuo jos įkūrimo 2001 m.

Darbo grafikas

 Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Giedrė Zulonienė
112 kabinetas

1994 metais baigė Šiaulių universiteto pradinio ugdymo specialybę. 2001 m. Šiaulių universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Pedagoginio darbo stažas – nuo 1994 metų. Yra įgijusi 2 vadybinę kategoriją ir pradinių klasių vyr. mokytojo kvalifikaciją. Vadybinio darbo stažas nuo 2001 metų.

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui
Lina Kasperavičienė
112 kabinetas

2003 m. Šiaulių universitete įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. 2005 m. Šiaulių universitete baigė edukologijos (specializacija – pedagoginė psichologija) studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Pedagoginio darbo stažas – nuo 2005 m. 2010 m. suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje dirba nuo 2006 m.

Darbo grafikas

 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Lina Godliauskienė
104 kabinetas

 

 

 

 

 

Asta PovilėnienėRaštinės vedėja
Asta Povilėnienė

115 kabinetas

 

Darbo grafikas

 

 Sekretorė
Dalia Keršienė

115 kabinetas