Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

Kviečiame nuo liepos 1 d. teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 mokslo metais.

Pirmokams ir antrokams nemokami pietūs ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskirto tėvų prašymo. Tėvai (globėjai) turi teisę tiek atsisakyti šios paramos (per mokyklos administraciją), tiek vėl kreiptis dėl jos skyrimo.

Plačiau skaitykite čia  https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

1,2%

Gerbiami Tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2021 m. surinkta 3.866,94€. Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.

2022 m. planuojame toliau keisti vidines klasių ir kabinetų duris bei tvarkyti šaligatvius mokyklos kieme.

Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs skirtumėte iki 1,2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2021 M. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos sąskaitos lėšų panaudojimo ataskaita:

Likutis sąskaitoje 2021-01-01 – 9.716,12 €

2021 m. gauta 1.2% GPM – 3.866,94 €

Iš viso išleista – 5.174,56 €

Mokinių skatinimui, renginių organizavimui, mokyklos reprezentacijai – 1.501,66 €

Vadovėliams (tikslinė dotacija) – 866,16 €

Mokyklos bendruomenės draudimas – 1.090,00 €

Sniego kastuvai – 44,57 €

Dienynas (likučio apmokėjimas) – 113,12 €

Skaitmeniniam ugdymui įsigytos ausinės su mikrofonu – 119,60

Mokymo priemonės (apmokėta dalis interaktyvios lentos kainos) – 214,82

Banko paslaugos – 40,01

Pasiskolinta Erasmus+ projekto vykdymui (bus grąžinta 2022 m. I ketv.) – 1.184,94 €

Likutis sąskaitoje 2021-12-31 – 8.408,50 €

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

Mokyklos kodas 195008076

Pajamų mokesčio dalį nuo savo 2021 m. gautų pajamų galite paskirti, iki 2022 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu pateikdami vedliu užpildytą Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija). Instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia. (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt)

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiemet planuota „Zuikių mokyklėlė“ būsimiesiems pirmokams
neįvyks. Siekiame ir tikimės, kad visi saugūs ir sveiki susitiksime Rugsėjo 1-ąją.
Būsimųjų pirmokų tėvelių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu š. m. rugpjūčio 26 d.
18.00 val. per Teams platformą. Prisijungimus į susirinkimą el. paštu jums atsiųsime
prieš dieną.
Maloniai kviečiame susirinkime dalyvauti ir būsimuosius pirmokus. Virtualiai
supažindinsime su mokyklos bendruomene, pirmų klasių mokytojomis.
Atsiprašome už pasikeitimus.

Socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Informacija apie mokinių priėmimą 2020-2021 mokslo metams

Kviečiamų asmenų mokytis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje sąrašas

Kviečiamų vaikų tėvai nuo 2020 m. birželio 5 iki 7 dienos, prisijungę prie prašymų teikimo e. sistemos, matys mokyklos siųstą kvietimą. Jei gausite daugiau nei vienos mokyklos kvietimą, tėveliai turės patvirtinti vieną kvietimą iš kelių gautų. Kviečiamų mokytis mokinių tėvai, kurie buvo parinkę tik vieną mokyklą, gauna e. sistemos pranešimus apie kvietimą pasirašyti sutartis. Sutarčių pasirašymo laiką paskelbsime artimiausiu metu.

Antras etapas – 2020 m. birželio 10 dieną, jei atsiras laisvų vietų.