Prasideda prašymų priėmimas į pirmą klasę

Nuo 2015 m. sausio 2 d. prasideda prašymų priėmimas į pirmą klasę 2015-2016 m. m. Šią dieną prašymus galima pateikti:

nuo   9.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 14.00 val. iki 16.00 val.

Vėliau prašymai mokyklos raštinėje bus priimami tokiu laiku:

Antradieniais:      14.00 val. – 16.00 val.
Trečiadieniais:       8.00 val. – 10.00 val.
Ketvirtadieniais:  11.00 val. – 12.00 val.

Platesnė informacija puslapyje „Priėmimo tvarka“.

2% ataskaita 2014

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie 2013 m. 2% savo pajamų mokesčio sumos skyrė Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai. 2013 m. mokykla gavo 22915,43 Lt. 

Jūsų indėlis į ugdymo(si) sąlygų gerinimą buvo labai svarbus, todėl tikimės, kad šiais metais Jūs vėl skirsite 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

Skaityti daugiau…