Vizija, misija, filosofija

MOKYKLOS VIZIJA

Saugi, kūrybinga, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei ugdymo įstaiga.

MOKYKLOS MISIJA

Aktyvi, atvira kaitai švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką bendrąjį pradinį ugdymą kiekvienam   mokiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdanti vertybines nuostatas, padedanti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

FILOSOFIJA

Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši. (P. Mašiotas)

VERTYBĖS

Šeima

Sveikata

Sąžiningumas

Atsakomybė