Apie mokyklą

Struktūra

Mokyklos istorija

Simbolika

Vizija, misija, filosofija

Spauda

DVD

Vaizdo įrašai

Apie Praną Mašiotą

Kontaktai

2001 m. rugsėjo pirmą dieną duris atvėrė Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla. Šiuo metu mokykloje mokosi 375 mokiniai, sukomplektuota 16 klasių. Mokykloje dirba 27 pedagogai, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas. Choreografijos ir muzikos pamokas veda specialistai, nuo antros klasės vyksta ankstyvasis anglų kalbos mokymas. Ugdymas orientuotas į visapusišką kūrybinę sklaidą.

Įstaigoje veikia Jurgelio meistrelio studija, dailės būrelis, jaunojo menininko dirbtuvėlė, ekologinis, matematikos būreliai, pop choras, šokių būreliai, seniūnų klubas, vilnos vėlimo, anglų kalbos, saugaus eismo, kūno kultūros ir estetinio lavinimo būreliai.

Turime ne tik savo emblemą bei mokyklos himną, bet ir pačių mokytojų sukurtas pasiekimų knygeles. Daugiau apie tai skyrelyje “Simbolika”.