Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla įsitraukė į projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Naudojant matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground norime pagerinti 2, 3 ir 4 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną. Matematikos mokymosi platforma padeda mokiniams mokytis žaidžiant. Kartu su mokymosi rezultatais mokytojams platformoje yra suteikiama realaus laiko mokymosi analitika, kuri padeda geriau suprasti mokinius per trumpesnį laiką.

Musmirių pasaka

Ankstų rytą eglynėlį
Linksmos kėlės musmirėlės.
Puolė praustis, puolė puoštis,
Grybų vakarėlin ruoštis.
Šen taškelį, ten taškelį
Ir pasipuošė veidelį.
Žandelius rausvai nudažė
(jiems tai negailėjo dažo).
Liemenėlis nors neplonas,
Bet paslėps gi jį sijonas,
Kaip iš pieno – baltas baltas.
Ir kojelėms nebus šalta
-Baltos kojinės, kurpaitės…
Argi ne šauni panaitė? (Leonas Milčius)

Ruduo – metas kai skubame pasidžiaugti gamta ir pagrybauti.

Lietuvoje auga apie 400 rūšių valgomų grybų, bet vartotinų maistui yra tik apie 100 rūšių. Daugiau nei 100 rūšių yra nuodingos, iš jų 20–30 – labai pavojingų žmogaus gyvybei.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2 c klasės mokiniai, pasiraitojo rankoves ir kūrė rudeninę musmirių pasaką. Antrokai žino, kad šis grybas yra nevalgomas ir linki Visiems rinkti tik gerai pažįstamus grybus.

Gamtos taku

Spalio 11 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai lankėsi Neries regioniniame parke. Kartu su gidu keliaudami Karmazinų pažintiniu taku, vaikai grožėjosi rudenėjančio miško vaizdais, klausėsi gamtos garsų. Sužinojo, kur žiemoja miegapelės ir kodėl joms keliami inkilai, kur peri didysis dančiasnapis, kiek šikšnosparnių telpa viename inkile, per kiek laiko bebras gali nugraužti medį, tyrinėjo šerno iltis, stirnino ragus, anties ir pelėdos plunksnas…

Gestų kalbos pamokėlės

Š. m. spalio 1-12 dienomis Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje lankėsi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbuotojai. Jie pravedė mokiniams pamokėles apie gestų kalbos ypatumus, dažniausius mitus apie gyvenimą tylos pasaulyje bei kurčiųjų kultūrą. Mokiniai, stebėdami vaizdo medžiagą, klausydamiesi lektorės, išmoko parodyti savo vardą, pasisveikinti, padėkoti gestų kalba. Džiaugiamės puikia galimybe giliau pažinti gestų kalbą!

Olimpinis mėnuo 2021

Nuo spalio 4 dienos Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 1a, 2a, 2c, 2d, 3a, 3d, 4a klasės mokiniai bei jų mokytojos dalyvauja projekte „Olimpinis mėnuo 2021“.  

„Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu. 

Rudenį vykstančio projekto metu pradinių klasių moksleiviai supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir, jei įmanoma, pamokose, išbando įvairias mankštas ir žaidimus. 

Pirmoji projekto savaitė skirta fiziniam aktyvumui.  

Kelionė po Kėdainių kraštą

Spalio 9-osios ankstyvą rytą Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojų kolektyvas išvyko į kelionę. Ekskursija prasidėjo Kėdainiuose. Kėdainiai išaugo iš nedidelio žemdirbių, gyvulių augintojų ir žvejų sodžiaus, kuris XIV amžiaus pradžioje įsikūrė dešiniajame Nevėžio krante. Miestas pradėjo augti nuo XV amžiaus vidurio. Pirmuoju Kėdainių savininku buvo Radvila Astikaitis. Pirkliai Kėdainiuose buvo veikliausia miestelėnų dalis. Vakarų Europos rinkose buvo geidžiama lietuviška mediena, degutas, vaškas, medus, medžio pelenai, oda ir žvėrių kailiai. Valdant Kristupui II Radvilai ir jo sūnui Jonušui Radvilai, Kėdainiai išgyveno „aukso amžių“. Mieste veikė 10 amatininkų cechų, kuriems priklausė apie 300 amatininkų – siuvėjų, puodžių, odminių, kalvių, audėjų, batsiuvių, dailidžių, gyvulių skerdėjų. 1627 metų rugpjūčio 24 d. kunigaikštis Kristupas II Radvila suteikė teisę Kėdainiuose kurtis atvykėliams. Mieste apsigyveno žydai, emigrantai iš Saksonijos, Prūsijos, Škotijos. Kėdainių žydai garsėjo kaip geri audėjai, kurie savo rankose amatą išlaikė iki pat XIX amžiaus.

Keliavome į kunigaikščių Radvilų mauzoliejų Evangelikų reformatų bažnyčioje. Tai vienintelė atkurta XVII a. LDK didikų kapavietė Lietuvoje. Mauzoliejuje saugomi 6 unikalūs XVII a. Radvilų šeimos sarkofagai.

Vėliau restorane ,,Smilga“ degustavome tradicinių žydų valgių, sužinojome apie žydų virtuvės ypatumus ir tradicijas, košerinio maisto taisykles, šventinius ir tradicinius jų valgius. Po pietų vykome į Paberžės dvarą, kurį 1793 m. pastatė baronas Šilingas. Dabar Paberžės dvaro sodyboje–vienintelis Lietuvoje 1863 m. sukilimo muziejus. Paberžę išgarsino Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje klebonavęs kunigas tėvas Stanislovas (Mykolas Dobrovolskis). Buvęs politinis kalinys suremontavo ir išpuošė bažnyčią, sutvarkė parapijos kapines, šventoriuje ir kapinėse pastatė originalių paminklų, propagavo metalinių saulučių meną. Tėvas Stanislovas klebonijoje sukaupė unikalią liturginių drabužių ir ritualinių reikmenų kolekciją.

Vakarop, pilni įspūdžių, grįžome į Vilnių.

Projektas „Mokomės iš tėvelių“

Spalio 5d. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4a klasėje pamokos prasidėjo smagia viktorina „Geležinio žmogaus paieškos Havajuose“. Mokiniai, susiskirstę grupelėmis, atliko užduotis, kurias jiems paruošė Dovydo tėtis Ignas, ir taip susipažino su ultratriatlono rungtimis. Į šias varžybas, vasarą vykusias Suomijoje, tėtį lydėjo visa šeima.

Projektas „Mokausi iš tėvelių“

Rugsėjo 5 -oji Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 1a klasės mokiniams prasidėjo kitaip. Kristupo Č. mamytė Rūta vedė linksmą pamoką apie oreivystę, o Jokūbo L. mama dalinosi patirtimi  apie banglenčių sportą. Vaikai džiaugiasi nauja patirtimi ir žiniomis. Dėkojame Rūtai Č. ir Eglei L. 

Mokytojo diena

Argi tu ne kasdienė šviesa,
atiduodanti visą save, kad
sušildytum mintį pradėtą
mokinių širdyse?
Argi tu ne dosnioji erdvė,
atiduodanti visą save, kad
augintumei mintį laisvūnę
mokinių širdyse?
Argi tu ne gerumo dvasia,
atiduodanti visą save, kad
išmokytum mintį pražysti mokinių širdyse?

Šviesų ir saulėtą spalio 5-osios rytą mokytojai rinkosi mokyklos Aktų salėje. Mokytojo dienos proga juos pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė. Muzikinį sveikinimą dovanojo mokinio Eivydo tėvai: Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius. Džiugu, kad nuoširdžius sveikinimus perdavė Karo akademijos atstovas, kapitonas Gytis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokinių tėveliais, kurie aktyviai įsitraukė į projektą „Mokausi iš tėvelių“ ir tą rytą pravedė veiklas klasėse. Nuoširdžiai dėkojame valgyklos vedėjai Staselei už paruoštas vaišes mokytojams!