Socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

Rekomenduojama

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Autoportretas

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 4b klasės mokiniai kūrė autoportretus iš antrinių žaliavų. Įjungus vaizduotę sagos tapo akimis, arbatos sietelis kūnu, karoliukai veido kontūru, siūlai plaukų sruogomis, o audinio skiautė puikiu drabužiu. Koks nuostabus jausmas pamatyti save kitaip ir kitokį!

Mes esame kartu

Vilniaus Prano Mašioto mokyklos ketvirtokai sukūrė modernaus meno instaliaciją „Mes esame kartu“, kuri atspindi buvusią bei esamą pandeminę situaciją pasaulyje, didžiulį norą bendrauti ir atrastus naujus, kitokius būdus būti kartu.
Kiekvienas mokinys turėjo nupiešti realaus dydžio save ir šie piešiniai buvo patalpinti mokyklos languose: tarsi aliuzija į tuos mus, kurie per karantiną matė vienas kitą tik TEAMS’ų ar ZOOM’o „langeliuose“ kompiuterio ekrane.
Instaliacija tapo ketvirtokų išleistuvių dalimi: kai mokyklos kiemas prisipildė gyvo klegesio, gyvos muzikos, gyvų mokinių ir jų tėvelių, o iš mokyklos langų veiksmą stebėjo „karantininiai mes“.
Instaliacija „Mes esame kartu“ yra Erasmus+ projekto „Paslėpti Europos brangakmeniai“ potemės „Vilnius – modernaus meno miestas“ dalis.

Stovykla „Linksmosios pėdutės“

Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje birželio 17 – 22 dienomis vyko vaikų vasaros stovykla „Linksmosios pėdutės“. Gera nuotaika, nauji įspūdžiai, įdomios veiklos lydėjo stovyklautojus visą savaitę. Niekas taip neatpalaiduoja ir neišlaisvina žmogaus kaip kelionės, išsiveržimas iš įprastos aplinkos ir naujų vietų magija. Vaikai lankėsi Uno parke, Jovariškėse išbandė įvairias atrakcijas, traukiniu vyko į Trakų pilį, žiūrėjo įdomų kino filmą, „Mėgintuvėlio“ komandos dėka pasigamino ypatingą žaislą, dalyvavo programoje, kuri vadinosi „Kriminalistai“. Nors oras buvo itin karštas, bet ledai, šaltas ežero vanduo, pagalba vienas kitam padėjo tą karštį ištverti. Gera buvo visiems kartu džiaugtis vasara!

Integruota tikybos ir etikos pamoka „Mano šeima – didžiausia dovana“

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2 c klasės mokiniams integruota tikybos ir etikos pamoka vyko lauke. Už mokyklos tvoros, vos už 5 minučių kelio, mūsų laukė „beveik miškas“, norintis dalintis savaisiais turtais. Tad juos mokiniai ir panaudojo, kurdami simbolius, skirtus šeimai. Vieni sukūrė namus sraigių šeimynai, kiti – prakartėlę, treti – mandalą… Sukurti darbai buvo puikiai pakomentuoti, pristatyti draugams. Kiekvienas pasidžiaugė savo šeima.

Patyriminė integruota šokio, muzikos ir dailės pamoka „Mano jausmų spalvos“

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2c klasės mokinius šokio mokytoja Sigita pakvietė į patyriminę integruotą šokio, muzikos ir dailės pamoką, kuri vyko mokyklos kiemelyje. Pamokos pradžioje atliko kvėpavimo pratimus pilvui, vėliau susipažino su natūraliu kūdikio kvėpavimu. Per meninę raišką, klausantis džiaugsmingos, liūdnos, piktos, agresyvios ir ramios muzikos, vaikai išgyveno įvairius jausmus. Juos atpažino, įvardino, atrado, kurioje kūno vietoje – dalyje tas jausmas gyvena. Įvardino, kokios spalvos yra jausmas. Pasakė savo išjaustai emocijai „Labas“. Suprato, kad visi jausmai yra geri. Išjaustus jausmus, emocijas, įvykius perkėlė ant popieriaus lapo. Didžiausią įspūdį paliko, kai galėjo piešti ne tik teptuku, bet ir rankų pirštais, delnais, kojų pėdutėmis.
Ačiū mokytojai Sigitai už nuostabią kelionę po jausmų pasaulį.

Ekskursija „Pažintis su Vilniumi“

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2d klasės mokiniai dalyvavo ekskursijoje „Pažintis su Vilniumi“. Antrokai atliko įvairias matematikos, pasaulio pažinimo bei lietuvių kalbos užduotis, gilino žinias apie savo gimtąjį miestą.
Dėkojame gidei Rimai už smagią kartu praleistą dieną!